رنگ مخصوص کانادا برای چوب

رنگ مین واکس minwax

رنگ مین واکس minwax

رنگ مین واکس minwax

رنگ مین واکس minwax

لاكهاي مخصوص چوب و ترمو وود سونا
رنگدانه دار و بدون رنگدانه
با رايحه درخت كاج
كاملا ضد رطوبت و ضد فرسايش
به راحتي سطوح چوبي را رنگ اميزي كنيد

WhatsApp us