رنگ طوسی در دکوراسیون چوبی

رنگ وایت واش طوسی

رنگ طوسی یک رنگ خنثی و جذاب است که از ترکیب رنگ های مشکی و سفید بدست می آید.

استفاده از رنگ وایت واش بر روی چوب باعث می شود در کنار پیروی از سبک و هماهنگی با دیوارها از چوب و دکوراسیون چوبی هم استفاده کنیم این باعث می شود در کنار رنگ های خنثی کمی ایجاد گرما و صمیمیت شود.

دیوارکوب چوب وایت واش طوسی

رنگ وایت واش طوسی بهتر است بر روی چوب کاج روسی یا چوب بلوط اجرا شود، این چوب ها دارای بافت متخلخل و به خصوصی هستند که باعث می شود این سبک زیباتر اجرا شود.

رنگ وایت واش , رنگ سفید برای چوب
وایت واش سفید و طوسی رنگ بر روی چوب بلوط
رنگ وایت واش طوسی بر روی رنگ سفید
رنگ وایت واش بر روی چوب کاج روسی

رنگ وایت واش , رنگ سفید برای چوب

WhatsApp us