درود بر شما

رنگ کاری چوب

رنگ کاری بسیار مجهز صنایع چوب فن و هنر

در این مجموعه با استفاده از تجربه گذشته توانستیم یک سیستم رنگ پاشی کار آمد را برپا کنیم

این مجموعه در چهارطبقه بایک آسانسور باربری بهم متصل می شوند.

طبقه اول بخش زیرسازی که در پایین ترین طبقه میباشد.

طبقه دوم رنگ و استر

طبقه سوم زیرسازی و رنگ دوم

طبقه چهارم رنگ نهایی و سالن خشکن

رنگ کاری چوب

رنگ کاری چوب

رنگ کاری چوب

قفسه های بخش خشکن

رنگ کاری چوب

رنگ کاری چوب

رنگ کاری درب کلاسیک قاب تونیک

رنگ درب، سفید پلی یورتان

رنگ کاری چوب

رنگ کاری چوب

رنگ کاری روکوب چهارچوب

رنگ کاری چوب

رنگ کاری چوب

رنگ کاری چهارچوب درب

بخش زیرسازی، بتونه و استر

رنگ درب و چهارچوب

رنگ کاری چوب

رنگ کاری چوب

صنایع چوب فن و هنر ایران زمین

مجری تخصصی درودگری و رنگ کاری چوب و ام دی اف

گروه صنایع چوب فن و هنر

WhatsApp us