روستیک چوب

روستیک چوب ، سبک روستیک در دکوراسیون 

میز و صندلی چوب کاج روستیک

میز و صندلی چوب کاج روستیک

سبک روستیک

کهنه کاری ، چوب روستیک  ( روستیک چوب )

در سبک روستیک اولین هدف اتصال طبیعت به زندگی شتابزده شهری است . در این راستا گروه فن و هنر ایران زمین با استفاده از روش های ساده اما طبیعی و ارزان به کهنه کاری ، موج نما ، و روستیک کردن چوب پرداختیم . 

این تصور متعلق به تخته کاج است که برای زمان یک ماه بصورت برنامه ریزی شده آن را در مقابل نور خورشید و رطوبت قرارداده ایم و نهایتا رنگ و بافتی اینگونه بدست آمد . رنگ طوسی آبخورده . 

روستیک چوب

سبک روستیک چوب

سبک روستیک چوب

سبک روستیک چوب

سبک روستیک چوب

WhatsApp us