درود بر شما

معرفی دو نوع از روکش های مهندسی فوق العاده زیبا و ظریف با نام های :

Wood veneer

Mese kalin freze 2
Mese ince freze 1

فرز ظریف

فرز ضخیم

روکش های فوق العاده جذاب، هرچه نگاه میکنی نکات جالبی را متوجه می شوید.

WhatsApp us