رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در بازدید از آثار علی شیرازی بر صیانت از هنر نجیب خوشنویسی و انتقال آن به نسل‌ آینده تاکید کرد.
Source: New feed

WhatsApp us