دبیر ستاد توسعه زیست فناوری گفت: تولید داروهای زیست فناوری و صادرات آن، قله زیست فناوری در ایران است که از رشد قابل توجهی برخوردار است.
Source: تازه ها ایسنا

WhatsApp us