تکنولوژی و فناوری سازه های چوبی مدرن

 

تکنولوژی در ساخت٬ فناوری در سازه های چوبی٬

دانشجویان دانشکده معماری استونی این سازه های چوبی را طراحی کرده اند که در جنگل قرار گرفته و اگر شخصی درون آن بنشیند میتواند صدای جنگل باد میان درختان و صدای حیوانات را از دوردست بشنود.

 سازه های چوبی

سازه های چوبی

می دانیم که چوب در بسیاری از سازها نقش عمده و پایه را دارد . یکی از این سازهای جالب کالیمبا نام دارد که از چوب و تیغه های فلزی ساخته شده.
با دستات دنیارو بساز

می دانیم که چوب در بسیاری از سازها نقش عمده و پایه را دارد . یکی از این سازهای جالب کالیمبا نام دارد که از چوب و تیغه های فلزی ساخته شده. با دستات دنیارو بساز

می دانیم که چوب در بسیاری از سازها نقش عمده و پایه را دارد . یکی از این سازهای جالب کالیمبا نام دارد که از چوب و تیغه های فلزی ساخته شده.
با دستات دنیارو بساز

فینگر جوینت در دکوراسیون اداری

 

WhatsApp us