گردانهای حزب الله عراق از سرنگونی یک هواپیمای بدون سرنشین در جنوب فلوجه که در حال رصد تحرکات نیروهای امنیتی بود، خبر داد.

WhatsApp us