سرگردانی ۹ ساعته زائران نجف اشرف در فرودگاه امام/ خبری از هواپیمای جایگزین نیست – اقتصادی –
فارس نیوز
Source: 33New feed

WhatsApp us