سفر جیمی کارتر به نوار غزه که برای جلب توجه‌ها به اوضاع انسانی در نوار غزه قرار بود صورت بگیرد، لغو شد.

WhatsApp us