سه مورد ساخت و ساز غیرمجاز در بخش ارجمند شهرستان فیروزکوه تخریب شد – اجتماعی –
ایرنا
Source: 33New feed

WhatsApp us