وزیر دفاع سوریه گفت: ما به جنگ خود علیه تروریسم ادامه می‌دهیم و برای پیروزی مصمم هستیم.

WhatsApp us