شاهنامه فردوسی 

شاهنامه (دیباچه) از فردوسی درباره شاهنامه
شاهنامه (دیباچه)
از فردوسی
درباره شاهنامه

شاهنامه پر آوازه ترین سروده حکیم ابوالقاسم فردوسی و یکی از بزرگ ترین نوشته‌های ادبیات کهن فارسی است.

وی برای سرودن آن نزدیک به 15 سال تلاش کرد .

شاهنامه، منظومه مفصلی است که حدوداً از 60 هزار بیت تشکیل شده و دارای 3 دوره اساطیری، پهلوانی، تاریخی است.
25 اردیبهشت بزرگداشت این شاعر پرآوازه و اسطوره ایرانی گرامی باد

WhatsApp us