مقامات کشور نپال با اعلام شمار قربانیان این کشور که از مرز ۷ هزار نفر گذشت، گفتند احتمال پیدا کردن افراد زنده بیشتری از زیر آوار تقریبا غیر ممکن است.

WhatsApp us