تیمی از دانشمندان به رهبری «دکتر محمد اکبری»، دانش‌آموخته دانشگاه علوم پزشکی تهران و محقق بیمارستان کالج زنان در دانشگاه تورنتو، جهش‌های نوعی ژن‌ دخیل در بروز سرطان پستان را شناسایی کردند.
Source: تازه ها ایسنا

WhatsApp us