طراحی سونای خشک جناب گلباز

طراحی سونای خشک جناب گلباز
طراحی سونای خشک جناب گلباز

یک سونای خشک بزرگ با یک ردیف سکو و تخت دو طبقه

اگر می خواهید یک سونای خشک در فضای باز بسازید , برای متریال نمای بیرونی و بخصوص سقف و حفظ و نگهداری آن در برابر آب و باران و آفتاب یک تصمیم اصولی بگیرید .

مدل ها و الزامات سونای خشک ( نمونه کارهای ساخته شده )

ورود به صفحه نمونه کار های سونای خشک
WhatsApp us