0 Items

طراحی مبلمان

این کلبه های کوچک یا به قول طراح آن تخت خواب لانه پرنده ، همانطور که از نامش پیدا است از مدل زندگی یک پرنده طراحی شده است که لانه خود را بین شاخه درختان بصورت معلق میسازد .
یک عکس زیبا از این لانه دارم که حیفم اومد اون عکس را در این پست منتظر نکنم .
طراحی دکوراسیون فضای باز : بیشتر این طرح به آلاچیق شبیه است که بجای اینکه از پایه ایستاده باشد از سقف آویزان است .
طراحی مبلمان

طراحی مبلمان
طراحی مبلمان

طراحی مبلمان

طراحی مبلمان
طراحی مبلمان

طراحی مبلمان

طراحی مبلمان
طراحی مبلمان

طراحی مبلمان

طراحی مبلمان
طراحی مبلمان

طراحی مبلمان فضای باز

WhatsApp chat