هندریل ها علاوه بر زیبایی باید کاربرد و ارگونومیک باشند تا جایی برای دست گرفتن و حفظ تعادل باشند .

در این بخش نمونه هایی برگزیده و جالب از طرح های روز سال 2019 را برای شما گرداوری کرده ایم .

برای تولید این مدلهای هندریل میتوانید روی ما حساب کنید .