رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در دیدار خداحافظی با سفیر ازبکستان گفت: وجود اشتراکات فرهنگی ایران و ازبکستان نقش مهمی در همکاری‌های فیمابین دارد.

WhatsApp us