0 Items

عقرب بوتتوس جاياکاری

نام فارسی : عقرب بوتتوس جاياکاری

نام علمی :    Hottentotta (Buthotus) jayakari 

عقرب

عقرب

هوتنتوتا گونه ای از عقرب ها است که به خانواده بوتیدائه تعلق دارد. این گونه به صورت گسترده ای در آفریقا (بغیر از قسمتهای وسیعی از صحرای بزرگ آفریقا) خاورمیانه شامل  شبه جزیره عربستان، جنوب ترکیه، عراق ایران، افغانستان، پاکستان، هند و نپال وجود دارد. این گونه دارای 34 زیر گونه است که از این تعداد 5 زیر گونه در ایران گزارش شده است.

 

عقرب های زیر گونه جایاکاری دارای اندازه ای متوسط هستند که طول بدن عقرب در حدود 70 تا 90 میلیمتر است. دست و پاها، ابتدای چنگالها و ابتدای دم در نقطه اتصال به بدن به رنگ زرد و چنگالها، قسمت انتهایی دم در نزدیکی نیش و پشت بدن به رنگ قهوه ای تیره و در بعضی موارد سیاه گزارش شده است. چنگالها باریک و رفتار عقرب بسیار خشن و تهاجمی است.

 

این گونه در نواحی نیمه خشک تا مرطوب بوته ای و استپی زندگی می کند. صحراهای خشک مورد توجه این عقرب نیست و در مواردی تا ارتفاعات بالا در کوه های زاگرس نیز گزارش شده است. زهر این گونه عقرب شبیه به خانواده بوتید ها است و فرد مصدوم باید تحت مراقبت پزشکی قرار گیرد. گزارشات از افراد مصدوم نشان دهنده تاثیر سم بر سیستم تنفسی، قلبی و عروقی است. زیر گونه هوتنتونا تامولوس که در ایران زیست نمی کند و به عقرب سرخ هندی شهرت دارد دارای خطرناکترین سم در میان عقرب ها است و گزارشات فراوانی از مرگ و میر ناشی از گزش این زیر گونه از هندوستان وجود دارد.

 

با توجه به نوع زیستگاه عقرب های حفار و غير حفار ، پناهگاههای احتمالی آنها در جزایر ابوموسی ، تنب بزرگ ، کوچک و هنگام با استفاده از دو روش ، جستجو در روز و جمع آوری عقرب در شب ( به کمک چراغ ماورای بنفش) مورد بررسی قرار گرفت . نمونه های جمع آوری شده پس از انتقال به آزمایشگاه تعيين هویت شده و نسبت جنسی آنها تعيين گردید. در عملیات جمع آوری عقرب از جزیره ابو موسی و تنب بزرگ به ترتیب تعداد 311 و 134 عقرب صید شد . این عقربها همگی متعلق به گونه بوتتوس جاياکاری بودند . عدم وجود تنوع در فون عقربهای اين جزایر احتمالاً می تواند ناشی از عوامل مختلف مانند انتقال بسیار محدود مصالح ساختمانی و يا نهال های گیاهی و غيره از مناطق عقرب خيز کشور به اين مناطق و يا عدم سازگاری ساير گونه ها ی عقرب با شرایط بيو اکولوژی جزایر مذکور باشد .

برچسب‌ها: عقرب بوتتوس, Buthotus, جاياکاری, Hottentotta jayakari, عقرب

منبع : http://aghrabha.blogfa.com/post/24

هوتنتوتا (به انگلیسی: Hottentotta) نام یک نوع عقرب از متنوع‌ترین جنس‌های خانواده بوتیده است، و گستره جغرافیایی آن‌ها در آفریقا (به غیر از قسمتهای وسیعی از صحرای بزرگ آفریقا)، خاورمیانه شامل شبه جزیره عربستان، جنوب ترکیه، عراق، ایران، افغانستان، پاکستان، هند و نپال وجود دارد. در سال ۲۰۰۷ پژوهشگری به نام کوواریک این عقرب را در نقاط مختلف دنیا مورد مطالعه مجدد قرار داد، و ۲۹ گروه گونه‌ای را در زیر مجموعه این جنس قرار داده است. عقرب هوتنتوتا یکی از شش عقرب مهم از نظر پزشکی در ایران می‌باشد که تقریباً در تمام نقاط کشور وجود دارد . منبع ویکی پدیا 

WhatsApp chat