روز گذشته (شنبه) تمام مناطق ریف دمشق روز پر التهابی را پشت سرگذاشتند و تمام محورهای عملیاتی این استان شاهد درگیری ارتش سوریه با گروه‌های مسلح بود که آزادسازی شهرک «میدعا» یکی از رهاوردهای آن بود.

WhatsApp us