عنصرگرایی

شکل تغییر یافته ای از نئوپلاستی سیسم که در اواسط دهه 1920 توسط وان دوز برگ پیشنهاد شد. وان دوز برگ ، با ارائه خطوط و فرم های مایل سعی داشت تا با بکارگیری عنصری از ناپایداری سنجیده کیفیت پویاتری به تابلو بده.

 

عینیت نوین

این جنبش تمایل به انتقاد اجتماعی که قسمت بزرگی از اکسپرسیونیسم رایج را تشکیل می داد ادامه دادن ، با این حال گرایشات انتزاعی باروخ  را کنار گذاشتن.

این جنبش مشخصه یک دیدگاه سبک شناسانه منسجم را نداشت ، اما گرایش بیشتر اون اغلب به طرف کاربرد دقیق جزییات برای نشون دادن چهره شیطان با هدف طنز تند اجتماعی بود.

 

فرهنگستان ، آکادمی

جمعی از هنرمندان ،  نظریه پردازان و… که در یک موسسه تخصصی و حرفه ای سازمان یافته اند.

به درستی که خطر واقعی برای فرهنگستان ها از طرف نظریات رمانتیک ها بود. به نظر اونها هنرمند نابغه ای بود که شاهکارهای خود را با پرتو الهامی که نه میشه آموزش داد  و نه برای اون  قانونی وضع کرد ایجاد می کنه.

فرهنگستان

فرهنگستان

سبک ها و مکتب های هنری

 

WhatsApp us