تصویر خلبانان سعودی که در عملیات حمله به یمن شرکت داشته‌اند در روزهای اخیر بازتاب گستره‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشته است.
Source: اخبار فارسی

WhatsApp us