از زمانی که با چند طراح و معمار حرفه ای در ایران آشنا شدم بیش از 30 سال میگذرد .  مهندسینی همچون اقای سجادیان ، ارشیتکت دلیری ، مهندس عاشوری و…

دیدم در تمام پروژه های یک نقطه مشترک وجود دارد .

  خراب کن دوباره بساز 

بخصوص در پروزه های بزرگ , وقتی به اخر کار نزدیک می شدیم تعداد خراب کاری بیشتر می شد .

من همیشه خودم را با این افراد مقایسه میکردم . انسانهایی دست به قلم و کم حرف .

غول های طراحی چگونه فکر میکنند .

چطور طراحی میکنند .

جوایز طراحی

WhatsApp us