فتیله و نبشی

فتیله و نبشی چوبی جهت درزگیری و زیباسازی دیوارهای چوبی و دکوراسیون داخلی استفاده می شود . همانند قرنیز این چوب ها را میتوان به راحتی نصب کرد و در نهایت جلوه جالبی به سازه میدهند .

از قدیم یه مثل بین لمبه کوب ها بود که میگفتند :

فتیله چشم کار است و تا زمانی که فتیله نصب نشود کار قشنگ نمی شود .

در ادامه تصاویری جهت آشنایی بشتر برای شما گرداوری کرده ایم

عکس فتیله چوبی

فتیله چوب کاج روسی , چهار تراش چوب کاج
عکس یک بسته فتیله چوبی

عکس انواع فتیله و نبشی , زهوار و قرنیز چوبی

مطالب مرتبط با شناخت انواع زهوار :

با تشکر از توجه شما

WhatsApp us