فرماندار: 380 میلیارد ریال در روستاهای بخش مرکزی مراغه هزینه شده است – اقتصادی –
ایرنا
Source: 33New feed

WhatsApp us