رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: قرار گرفتن سوریه در خط مقدم مقاومت علیه سیاست‌های تجاوزگرانه رژیم صهیونیستی در منطقه، هجمه‌های شدیدی را از سوی بدخواهان و دشمنان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بر این کشور مظلوم تحمیل کرده است

WhatsApp us