یوسف قرضاوی مفتی جنجالی مصری الاصل قطر از آنچه آن را “موفقیت ها و پیشروی های گروه های مسلح در سوریه” خواند، تجلیل و برای “پیروزی آنان” دعا کرد و گفت: سلاح فقط در دست قهرمانان عمل می کند.

WhatsApp us