دکوراسیون چوبی سه گوش

کم جا و کاربردی

قفسه گوشه سفید

دکوراسیون چوبی

قفسه چوبی کتاب

قفسه چوبی

قفسه چوبی دیواری

دکور چوبی گوشه

ایده هایی برای دکوراسیون کم جا , طبقه بندی و قفسه بندی مبتکرانه 

 

گروه صنایع چوب و هنر ایران زمین

هک کردن چوب

بله شاید فکر کنید مگه میشه چوب را هک کرد . اما در این مجموعه خواهید دید که از چوب میتوانیم هرچیزی بسازیم . حتی یک درخت به شکل دکوراسیون منزل

ایده هایی برای دکوراسیون کم جا , طبقه بندی و قفسه بندی مبتکرانه

 

WhatsApp us