قیمت درب چوبی

قیمت درب٬ قیمت درب تمام چوب : درب های تمام چوب به نسبت طراحی و چوب مورد استفاده قیمت هایی متفاوت دارند . اگر بخواهیم انواع در چوبی را خلاصه درج کنیم شامل انواع زیر می شود : تاریخ –  98/02/02 

  • درب تمام چوب کاج روسی : قیمت امروز حدود هرمتر مربع 1.500.000 تومان است 
  • درب تمام چوب راش گرجستان : قیمت امروز حدود هر متر مربع 2.800.000 تومان 
  • درب تمام چوب راش آلمان : قیمت روز حدود هرمتر مربع 3.400.000 تومان 
  •  درب تمام چوب بلوط : قیمت روز حدود هر متر مربع 4.400.000 تومان  

قیمت درب تمام چوب راش٬ قیمت درب تمام چوب روسی٬ قیمت درب چوبی٬ قیمت درب چوبی اتاق قیمت درب چوبی کابینت ٬ قیمت درب چوبی کلاسیک٬ قیمت درب چوبی ورودی آپارتمان٬ قیمت درب چوبی ورودی ساختمان٬ قیمت درب ضد آب٬ قیمت درب کابینت٬ قیمت درب کابینت چوبی٬ قیمت درب لابی چوبی٬ قیمت درب ورودی آپارتمان٬ قیمت درب ورودی ساختمان٬