كمد كنار تخت بيمار

کمد و لوازم بیمارستانی نباید از محصولات شیمیایی ساخته شوند بخصوص

کمد های این مجموعه تمام چوب و سازگار با محیط زیست ساخته میشوند .

اغلب چوب کاج روسی با رنگ خود رنگ استفاده میشود .

رنگ های  آنتی باکتریال و طبیعی یکی از مزیتهای سازه های چوبی این کارگاه است .

لاکر های بیمارستانی بدلیل بالابودن سطح استاندارد در سازه های بیمارستانی باید عاری از هرگونه ایراد و سطح ساخته شده از مواد شیمیایی باشد .

کمد کنار تخت

انواع پارتیشن بندی و کانتر پذیرش

 

 

خدمات دیگر ما :

انواع پارتیشن بندی و کانتر پذیرش

 

WhatsApp us