0 Items

لانه ای برای گربه یا سگ

ایده ای که مشاهده می کنید از تخته های چوب کاج روسی ساخته شده است , یک گزینه ارزان و به صرفه از چوب خالص با رنگ طبیعی و غیر سمی برای حیوانات خانگی .

خانه ای برای حیوانات خانگی , خانه سگ یا گربه
خانه ای برای حیوانات خانگی , خانه سگ یا گربه

مطالب مرتبط با موضوع خانه حیوانات خانگی :

WhatsApp chat