چوب سرشار از احساس و زندگی است

اغلب برای ساخت سازهای تمام چوب , بدلیل قیمت بالا از لایی و روکش چوب استفاده می شود .

انواع لایی چوب طبیعی  :

لایی چوب کاج روسیه

لایی چوب بلوط

لایی چوب گردو

لایی چوب افرا

لایی چوب راش

لایی چوب ون کانادایی

لایی چوب , روکش چوب طبیعی
لایی چوب , روکش چوب طبیعی

لایی اش ترمووود

به نوعی از هر چوبی میتوانیم لایی بگیریم .

لایی گرفتن به این معنا است که میتوانیم چوب را به لایه هایی به ضخامت دو میلیمتر دربیاوریم . این برای پرس روی ام دی اف و حتی چوب های ارزانتر قابل استفاده است

WhatsApp us