رئیس پارک علم و فناوری استان فارس با بیان این که هم‌اینک شرکت‌های دانش‌ بنیان مستقر در این پارک به لحاظ فضای کارگاهی در مضیقه هستند، توسعه فضاهای این پارک را از ضروریت‌های اصلی در مسیر توسعه علمی استان دانست.
Source: تازه ها ایسنا

WhatsApp us