معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان این که امروز اقتصاد سنتی پاسخگوی نیازها نیست، گفت: اقتصاد کشورهای پیشرفته بر محور خلاقیت حاکم است.
Source: تازه ها ایسنا

WhatsApp us