لمبه و هندریل

لمبه و هندریل روسی کاور زرد خشکن

کاور زرد نایلون باعث حفظ کیفیت چوب تا قبل از رنگ آمیزی می‌شود

لمبه 13 میل خشکن بسته بندی کاور زرد هر متر مربع 58000
لمبه 16 میل کاور زرد هر متر مربع 75.500 تومان
عرض لمبه ها 10 سانت و 12 سانت و 15 سانت
نرده راش هر عدد 7چ هزار تومان
نرده کاج روسی هر عدد 32 هزار تومان
هندریل کاج روسی هر متر طول 10 هزار تومان، درجه 3
نرده بلند کاج روسی 32 هزار تومان

WhatsApp us