درخواست غیرعلنی‌کردن مذاکرات مجلس نشان می‌دهد که وزیر کشور از بیان بسیاری از مطالب در جلسه علنی معذور بوده است.
Source: اخبار فارسی

WhatsApp us