0 Items

Lumber / Timber :

لومبر در لغت نامه معانی مختلفی دارد:

  1. به معنی حرکت آهسته و سنگین یک جسم گفته می شود.
  2. به صدای چوب گفته می شود.
  3. تخته چوب.

در بیان تخصصی چوب شناسی و نجاری، معنی Lumber اینگونه است:

 (در گویش انگلیسی در آمریکای شمالی) Lumber به معنی تخته چوب و تیر و تخته بکار می رود. منظور از تخته چوب، چوب پردازش شده است یعنی مرحله ی آماده سازی چوب را طی نموده است. کاربردهای بسیار وسیعی دارد و برای مقاصد ساختاری مورد استفاده قرار می گیرد.

 (در بقیه جهان انگلیسی زبان از قبیل انگلستان و استرالیا) اغلب به جای واژه Lumber از Timber استفاده می شود.

گالری عکس انواع تخته چوب و الوار

مطالب مرتبط با موضوع چوب , تخته و الوار :

WhatsApp chat