زنگ زدم به مامانم میگم : مامان مهمون اومده چیکار کنم؟؟؟
میگه: برو تو کمد دیواری یه جعبه هست که روش نوشته رادیو آقاجون ..

مودم توی اونه وصلش کن رمزشم اسم بچه وسطی همسایه بغلی هست؛

مهمونا سرگرم بشن تا خودمو برسونم!!

Source: New feed


مطالب مرتبط با موضوع خنده و سرگرمی :

WhatsApp us