طراحی و ساخت انواع میز کار، میز رستوران، میز تحریر و..

امروزه تمامی ساخت و سازها بر اساس اصول و روش های نوین ارگونومیک انجام می شود. ساخت میز می‌بایست بر اساس کاربرد، قد انسان و نوع صندلی ساخته شود.

به بازار ایران که نگاه می‌کنیم ارتفاع میز ها بر اساس استاندارد های قدیمی و بدون توجه به شرایط پروژه، کاربران پروژه، نوع استفاده انتخاب یا ساخته می شوند.

میز دست ساز

میز دست ساز

کمد چوب و فلز

کمد چوب و فلز

میز دست ساز

میز دست ساز

WhatsApp us