فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: ناوشکن البرز در ورودی تنگه باب المندب در حال گشت زنی است.

WhatsApp us