نجاری به عنوان تجارت برش و اتصال چوب به منظور ساخت ساختمان یا سایر سازه ها تعریف می شود.

نجاری به عنوان صنایع دستی نجاری ، کابینت سازی و مهارتهای مربوط به ساخت اشیا از چوب تعریف می شود.

نازک کاری به عنوان سازه چارچوب و پانل یا به عنوان روش کار نجاری – ساخت و نصب اتصالات در ساختمانها تعریف می شود.

در ایران نجاری به شاخه های مختلفی تقسیم می شود . مانند :

مبل سازی , فرنگی سازی , درب سازی , کابینت کاری , و …

اگر میخواهید یک درب ساده بسازید باید به درب سازی مراجعه کنید ولی اگر یک درب تمام چوب قوس دار میخواهید باید به یک فرنگی کار با تجربه مراجعه کنید .

دکوراسیون چوبی و نجاری
دکوراسیون چوبی و نجاری

مطالب مرتبط با موضوع نجاری :

WhatsApp us