واژگان نجاری
استفاده از اینترنت و کاوش اطلاعات موجود در آن نیازمند واژه هایی کلیدی است که بتواند ما را به موضوع موردنظرمان سوق دهد. در اینجا کلماتی که میتواند در زمینه نجاری و چوب به زبان انگلیسی مفید باشد ارائه می گردد.

بعضی کلمات به تنهایی ممکن است که به نتیجه دلخواه منجر نشود که باید ترکیب مناسبی از کلمات را استفاده کرد. مثلا برای جستجوی رنده دستی استفاده از دو واژه Handplane و Wood مناسبتر است.

واژگان عمومی:

نجاری Woodworking

نجاری مرتبط با خانه سازی و کارهای معماری داخلی Carpentry, Millwork

اسکلت سازی چوبی Timber Framing

مبلمان سازی Furniture Making

رویه کوبی مبل Upholstery

روکش، روکش کاری Veneer, Veneering

خراطی Woodturning

منبت Wood Carving

منبت با مغار چاقویی Chip Carving

تراش چوب با چاقو Whittling

معرق Marquetry, Intarsia

مشبک Fretwork

سوخت نگاری Pyrography

سمباده کاری Sanding

رنگ کاری Finishing

Jig

اتصالات:

کام Mortise

زبانه Tenon

انگشتی Finger Joint

دم چلچله Dovetail Joint

ابزارآلات:

اره دستی Handsaw

رنده دستی Hand plane

مغار Chisel

اسکنه Mortising Chisel

چوبسا Rasp

سوهان File

میز کار Workbench

گیره میزی Vise

گیره دستی Clamp

کاغذ سمباده Sandpaper

اره فلکه Bandsaw

اره میزی Tablesaw

رنده Jointer

گندگی Thickness Planer

کام کن Mortiser

فرز میزی Shaper, Spindle Moulder

دستگاه خراطی Lathe

اره مویی برقی Scroll Saw

فرز دستی Router

اره عمودبر Jigsaw

اره فارسی بر Miter Saw

اره گردبر Circular Saw

اره برقی دستی Reciprocating Saw

اره زنجیری Chainsaw

مینی سنگ Angle Grinder

مته دریل Drill Bit

تیغ فرز دستی Router Bit

معماری :

دیوار پوشی داخل ساختمان Panelling, Wainscoting

نمای ساختمان Siding, Cladding

ابزار دیوار Trim Work

دسته نرده Handrail

چهار چوب در Doorjamb

رویه کوبی در با دیوار Door Casing

شومینه Mantel, Fireplace

کمد و قفسه داخل اتاق Built-ins

منابع دیگر:

Wood Solutions

Houzz

Architectural Museum

WhatsApp us