رصد‌خانه «تابناک» ‌خبرهایی‌ برای مخاطبان آماده می‌کند که غیررسمی هستند یا اینکه کمتر از اهمیت خود، مورد توجه قرار می‌گیرند؛ تیترهایی مانند «تعبیر پناهیان از دعوت به ولایت»، «ماجرای وزارت خارجه‌ای که شعر حافظ را دوست نداشت!»، «سیاستمداران آمریکایی کدام کتاب ایرانی را توصیه می‌کنند؟»و… رصد‌خانه امروز تابناک را تشکیل می‌دهند.

WhatsApp us