اچ پی ال (HPL)  چیست؟

صفحه کابینت hpl آشپزخانه

کامپوزیت٬ نمای hpl٬

 

فرمیکا با اسم اختصاری HPL مخففHIGH PRESSURE LAMINATE می باشد.

 

 

WhatsApp us