برج خنک کننده چوب کاري، تعمیر و نگهداری

یک سازه چوبی در برج های خنک کننده ساخته شده از ستونها، چوبهای مورب یا خرک ها که با اتصالات فلزی گالوانیزه یا فولادی به ستونها و پل ها متصل می شوند.

در یک سازه برج خنک‌کننده شما انواع چوب هارا با ضخامت های مختلف مشاهده می کنید.

چوب های 10 در 10 تراورس چوبی

تخته های 5 در 15 سانت

نیمکتی و پروفيل های زیرپایی و غیره

چوب مورد استفاده در سازه علاوه بر اشباع بودن باید با موادی مانند رزین مقاوم‌سازی‌ و نگهداری شود.

یک سازه چوبی بزرگ همیشه در حال فرسایش است

WhatsApp us