درود بر شما

یکی از اهداف ما

من یکی از آرزوهام که به همه میگم اینه که
بتونیم هنر و صنعت ایران رو دوباره در جهان حاکم کنیم.
چرا ترکیه مسابقه ارسی و شیشه گری میزاره، مگر این هنر اصالت ش مال ایران نیست.
چرا ما نباید یه چلنگری بشکل برند داشته باشیم.
من میخوام به کمک دوستانی مانند شما این کار را انجام بدم

WhatsApp us