سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی واحد اصفهان همایش “پازل کارآفرینی” را برگزار کرد.
Source: تازه ها ایسنا

WhatsApp us