عضو شورای سیاسی انصارالله در مصاحبه با خبرنگار بین‌الملل تسنیم به عربستان درباره تداوم تجاوزات به یمن هشدار داد و گفت: مشخص کردن زمان و مکان پاسخ به تجاوزات عربستان در اختیار ارتش و کمیته‌های مردمی بوده و تمامی گزینه‌ها باز است.

WhatsApp us